VOOR AANKOOP VAN UW VENSTER

Voordat u een venster koopt, dient u zorgvuldig de interne en externe constructie en ergonomie van het huis te overdenken, alsmede hoe u zoveel mogelijk licht door vensters in het huis kunt toelaten.

Daglicht is een basisbehoefte, mensen reageren altijd positief op daglicht. We krijgen er meer energie door, leren sneller en we zijn minder vatbaar voor aan stress gerelateerde ziekten. Daarom is het een persoonlijke investering om zoveel mogelijk daglicht in een kamer binnen te laten.

U dient het volgende te overwegen om het licht van uw dakvensters tot het uiterste te kunnen benutten:

  • De afmetingen van het dakvenster
  • Het aantal dakvensters
  • De positie van de dakvensters
  • De vorm van het binnenwerk

Overspoel uw zolder met daglicht

Eenzelfde raamoppervlak = meer daglicht

Natuurlijk laten grotere vensters meer daglicht toe, maar het is ook de moeite waard om meerdere kleinere ramen in aanmerking te nemen, gezien er dan een beter algemeen effect bereikt kan worden (zie afbeeldingen).

  • gebruik van een dakvenster maakt het mogelijk om met daglicht ongeveer 46% van deze kamer te verlichten.
  • gebruik van twee dakvensters met eenzelfde totaal oppervlak als het vorige venster maakt het mogelijk om met daglicht ongeveer 48% van deze kamer te verlichten.
  • Vier dakvensters waarvan het totale oppervlak hetzelfde is, als het vorige venster, maar waarvan de verdeling meer gelijkmatig is, verlichten ongeveer 65% van deze kamer.

Het juiste binnenwerk voor een maximum hoeveelheid licht

Er kan ook meer daglicht tot de kamer toegelaten worden door het gebruik van het juiste binnenwerk. Indien het binnenwerk onder het raam verticaal is en horizontaal boven het venster dan wordt er meer daglicht in de kamer toegelaten.

Ongestoorde circulatie

Gebruik het juiste binnenwerk voor een ongestoorde circulatie

Juist afgeschuinde binnenzijden van de vensteropening laten meer daglicht toe tot de kamer.

Bij onjuist afgeschuinde binnenzijden blijft de warme lucht hangen en kan er condensatie ontstaan. Juist afgeschuinde binnenzijden zorgen ervoor dat de warme lucht ongestoord in de kamer kan circuleren.

Dakopening passend maken

Montage van dakvensters op dakspanten

Voordat de afmeting van het venster wordt uitgekozen, moet ten zeerste voor ogen gehouden worden, op wat voor manier de dakstructuur is opgebouwd. De meeste daken kunnen aangepast worden voor het inbouwen van een dakvenster, maar in sommige bewerkte gebinten kan zonder een aantoonbaar geschikte oplossing, niet zomaar gekapt worden. Mochten er twijfels bestaan over welk van de dakspanten doorgesneden moet worden dan raden we u aan om u voor het begin van de werkzaamheden aan een vakman te wenden.

Externe architectuur

AANZICHT VAN HET HUIS

Naast daglicht binnen en ontwerp dient u ook in overweging te nemen wat voor visuele impact het dakvenster zal hebben op de aanblik van uw huis aan de buitenkant. U dient bij het plaatsen van het dakvenster de positie van de reeds bestaande ramen in aanmerking te nemen. Probeer een balans te vinden tussen de behoefte voor daglicht binnen en de architectuur van de buitenkant. Hierdoor maakt van buiten het dakvenster een elegante indruk en zal binnen presteren in overeenstemming met uw behoeftes.

Wij raden het gebruik van een sneeuwvanger boven het dakraam aan om schade te voorkomen.

Ergonomie

Steilere dakhelling: langer venster.

Steilere dakhelling: langer venster. Het dakvenster moet altijd op de juiste hoogte geplaatst worden en de juiste afmetingen hebben om aan uw specifieke wensen te kunnen voldoen.

Bij het kiezen van de maat van het dakraam is het belangrijk om rekening te houden met de helling van het dak. Bij daken met een lage helling zal het dakraam groter in hoogte moeten zijn om hetzelfde uitzicht te bekomen als in een dak met een steilere helling. Als vuistregel geldt dat hoe lager de helling van het dak is, hoe hoger het dakraam moet zijn.

Naast de afmetingen van het dakvenster dient u ook te overdenken, op welke hoogte het dakvenster ingebouwd moet worden. Het is belangrijk dat de meeste inwonenden een goed zicht hebben vanuit het venster.

Er bestaat niet een enkele “juiste” afmeting of positie van een venster. Een venster moet altijd geplaatst worden in overeenstemming met het gemak van de gebruikers en de gebruiksfuncties en dit kan afhankelijk van de omstandigheden variëren.

Regulatie van het licht

Kies de juiste zonwering

Voordat u een rolgordijn koopt dient u eerst te overleggen, waarvoor u het rolgordijn nodig heeft, zodat u kunt besluiten wat voor type rolgordijn conform uw behoeftes is. Op de afbeelding is te zien wat voor invloed elk rolgordijn op licht en warmte heef

VEILIGHEID

VEILIGHEID DURING INSTALLEREN

Draag tijdens het inbouwen geschikte veiligheidsmiddelen. In een normaal geval kan de inbouw van het dakvenster van binnenuit gebeuren en is er geen steiger nodig. Maar net als bij alle bouwwerkzaamheden bestaat het risico dat er voorwerpen van het dak vallen (hamer, dakpannen etc.) Hierbij bevelen we aan dat u geen enkel voorwerp aan de buitenkant van het dak laat liggen en dat u het gebied, waar eventuele risico’s bestaan, afzet om de risico’s zo veel mogelijk te beperken.

Het is aanbevolen om veiligheidsmaskers en –brillen te dragen, wanneer het dakmateriaal binnen of dakpannen doorgesneden worden. Verder is het aanbevolen om tijdelijke stutlatten aan te brengen bij de plaatsing van het kozijn.

Contact Us

ALTATERRA LTD
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary
+44 (0)20 3970 5080
customerservices@altaterra.eu

© 2020 Altaterra Kft.