DECLARATION OF PERFORMANCE (DOP, PRESTATIEVERKLARING) EN CE-MARKERING

Vanaf 1 juli 2013 is de Richtlijn bouwproducten (CPD) vervangen door de Verordening (EU) Nr. 305/2011 betreffende bouwproducten, waardoor binnen de EG een CE-markering verplicht is om bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde Europese norm.

De Declaration of Performance (Prestatieverklaring) vormt een belangrijk onderdeel van de Verordening betreffende bouwproducten. Ze verschaft informatie over de prestaties van een product,. Elk bouwproduct dat onder een Europese geharmoniseerde norm valt, of waarvoor een European Technical Assessment (ETA) is uitgegeven, heeft deze verklaring nodig en moet een CE-markering krijgen. Dit stimuleert transparantie en verbetert de werking van de binnenmarkt.

We kunnen derhalve bevestigen dat alle dakramen van Dakstra die vallen onder een geharmoniseerde norm, een CE-markering hebben in overeenstemming met de Verordening betreffende bouwproducten.

De prestatiegegevens voor uw raam kunt u vinden in het keuzemenu hierboven. Voer de informatie in die staat op het typeplaatje op de bovenzijde van het draaiend gedeelte.

Contact Us

ALTATERRA LTD
Malom köz. 1.,
HU-9431 Fertőd,
Hungary
+44 (0)20 3970 5080
customerservices@altaterra.eu

© 2020 Altaterra Kft.